Svømmehal

KVAK har svømmehalstid hver fredag fra kl. 18.00 – 22.00 i Lyseng Svømmehal, som frit kan benyttes af alle vores aktive medlemmer.

Det betyder, at du må gå i vandet kl. 18.00 og du skal forlade vandet senest kl. 22.00.  Omklædning, bad mv. kan foretages inden og efter.

Michael Heilbuth er KVAKs svømmehalsansvarlige. Han sikrer, at vi får bestilt svømmehallen hvert år, at kalenderen på hjemmesiden er opdateret med hvornår vi har svømmehallen og evt. aflysninger, hvis svømmehallen er optaget til anden side. Derfor bør du altid se om svømmehalstiden fremgår af kalenderen, inden du begiver dig derud.

Den sidste, der forlader Lyseng svømmehal fredag aften, skal sørge for at låse og slukke lyset.

De nøgler, vi har fået, er kun til diverse rum i hallen. Nøglen skal ikke bruges, hvis man bare skal ud og svømme eller teste udstyr, men kun hvis man skal have noget ud fra rummene.

Man kan altså sagtens tage i svømmehallen uden nøgle!

I rummet under 3-meter-vippen sidder der 2 rækker med 4 drejeafbrydere samt en enkelt nedenunder med 3 grønne lamper ved siden af. Drej alle de øverste 8, så de peger mod venstre og sæt den nederste mod højre (Nat). Hvis nogen af de 3 grønne lamper lyser, trykkes der en enkelt gang på dem (altså den eller dem der lyser). Nu er der stadig lys i hallen, men det går ud efter kort tid. Lyset i omklædningsrummene slukkes automatisk

Man skal sikre, at alle glasdørene i gangen samt den i “børne”-enden i selve svømmehallen er låst.

Når man skal ud, skal døren sættes til nat, og her er det vigtigt at døren er åben, så man kan komme ud. Ved hjælp af piletasterne på panelet til højre for døren, sættes den på nat (månesymbol) ved at trykke 2 gange på pil op. Skynd dig ud af den åbne dør ellers bliver du låst inde.

For at benytte svømmehaller i Århus Kommune, er Kvak pålagt at der altid er en tilstede, der har et gyldigt sikkerhedsbevis til svømmehallen. Du skal kontakte Michael Heilbuth for at blive tilmeldt. Bestyrelsen vil gerne opfordre alle vores aktive medlemmer til at deltage på og gennemføre sikkerhedsprøven. Se evt. prøvekravene længere nede.

Når vi er i svømmehallen, kan der være andre i de øvrige bassiner. De kan være nysgerrige på os og vores udstyr. Derfor vi vi gerne opfordre dig til at være en god ambassadør for KVAK. Svar venligt på spørgsmål. Sig fra på en venlig måde, hvis det bliver for meget. Og vis dem, at KVAK er verdens venligste dykkerklub. Husk at de måske en dag vælger KVAK, fordi de mødte dig!

Derudover vil vi opfordre til at benytte svømmehallen så ofte som det er muligt. Det holder dine færdigheder ved lige, når du måske ikke når helt så meget i åben vand, som du kunne ønske dig. Det er et godt sted at starte efter en pause, og efter fx en travl uge på arbejdet sikrer det, at du får skuldrene ned, sover godt og starter weekenden med et smil.

KVAK råder kun over det runde, dybe spring-bassin i tidsperioden, dog må vi som oftest gerne benytte os af de øvrige bassiner. Spørg evt. den person, som er ansvarlig for de øvrige bassiner, de er som regel flinke.

Sikkerhedsprøver for svømmeklubber

I Aarhus Kommune har alle godkendte folkeoplysende foreninger, der benytter sig af de kommunale svømmefaciliteter, mulighed for at sende livreddere til sikkerhedsprøve helt gratis.

AGF Svømning står for afholdelsen af sikkerhedsprøverne, som afvikles ca. 30 gange årligt på Aarhus Svømmestadion.

 • Foreningen har det overordnede ansvar for at den enkelte livredder er kvalificeret til opgaven som livredder, og kan handle i forhold til de situationer der måtte opstå.
 • Foreningen har det fulde ansvar for anvendelsen af svømmehallen, og at der er et passende antal godkendte livreddere til stede på bassinkanten under anvendelsen. Sport & Fritid anbefaler, at man har 1 livredder pr. 15 deltagere.
 • At livredderne har fået en lokal sikkerhedsinstruks – altså at livredderen på kanten er sat ind i de lokale forhold i den aktuelle facilitet. Foreningen skal sikre sig, at den enkelte livredder har tilstrækkeligt kendskab til anvendelse af alarm og flugtveje.
 • At livredderne er orienterede om deres pligt til at holde opsyn i både baderum og svømmehal samt er bekendt med ordens- og hygiejneregler i forbindelse med omklædning og badning.
 • Foreningen har ansvaret for, at alle livreddere har et gyldigt livredderbevis. Manglende sikkerhedsprøve fører til bortvisning af foreningen.
 • Den enkelte livredder skal altid have sit bevis med sig i svømmehallen sammen med anden ID – f.eks. sundhedskort. Dette skal forevises på opfordring.
 • Bookingtilladelsen er gældende, når foreningen har forelagt de gyldige livredderbeviser for personalet på skolen/anlægget.
 • Aktiviteter i regi af Børn & Unges institutioner er underlagt Børn & Unges retningslinjer.

Prøvekrav:

Prøven består af en teoriprøve og en svømmeprøve. Prøven afholdes og gennemføres på dansk. Der skelnes mellem stort bevis og lille bevis.

 • Det store bevis, som kan benyttes i alle de kommunale svømmehaller ned til fire meters dybde.

 • Det lille bevis, som kan benyttes i de kommunale svømmehaller, hvor bassindybden er maks. to meter.

 1. Teoridelen omfatter alarmering og førstehjælp relateret til svømmeulykker, gennemgang og brug af svømmehallernes redningsudstyr.
 2. Svømmedelen skal gennemføres iklædt T-shirts og shorts, der må ikke benyttes svømmebriller.
 3. 200 m svømning, de første 50 meter med hovedet over vandet.
 4. Stort bevis: Dykning til bassinets største dybde, eller hvis det ikke er muligt 15 meter undervandssvømning på to meters dybde, hvilket er gældende på dybder fra to meter og opefter.
 5. Lille bevis: Dykning på to meters dybde.
 6. Bjærgning 25 meter af person (bevidstløs) personens luftveje skal være fri af vandet.
 7. Ophaling af person på kant. Efter ophaling lægges personen i stabilt sideleje.
 8. Under punkt 6 og 7 skal personen være af mindst samme højde/drøjde som prøvetager.