Ny kasserer i KVAK

Johanne har meddelt bestyrelsen, at hun ønsker at fratræde posten som kasserer samt udtræde af bestyrelsen i Sportsdykkerklubben Kvak.

Johanne begrunder sin beslutning med personlige årsager og vi ønsker hende alt det bedste for fremtiden. Tak for indsatsen, Johanne.

I den anledning har bestyrelsen, på bestyrelsesmødet den 6. marts 2023, truffet afgørelse om, at suppleant Peter Bremer tiltræder posten i perioden frem til den ordinære generalforsamling i efteråret. 

Peter Bremer vil få hjælp af Michael Heilbuth til at håndtere opgaven som kasserer, da det er en meget ny rolle for Peter.

Frem mod den ordinære generalforsamling forstår der et arbejde med at finde en ny kasserer for Sportsdykkerklubben KVAK. Så skulle du have lyst til at blive klubbens nye kasserer, så tag gerne fat i bestyrelsen, så vi sammen kan få en snak om den vigtigste rolle i KVAK.

På vegne af bestyrelsen,

Med venlig hilsen

Mette Wraa Nielsen
Formand, Sportsdykkerklubben KVAK

Du kan kun redigere dine egne opslag.

Skriv et svar

Generalforsamling 2023 i Kvak

Generalforsamling 2023 i Sportsdykkerklubben Kvak   Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens årsberetning 4. Fremlæggelse af regnskab 5. Valg af

Læs mere »

Fejring på Aarhus Lystbådehavn

I anledningen af at Aarhus Lystbådehavn får certifikatet for Sikker Havn, afholdes der en fejring mandag den 12. juni. Fejringen vil foregå ved Træskibshavnen, hvor

Læs mere »