Information om klubhuset og dens faciliter

Nøglebokse

Der er opsagt nøglebokse i metalværksted og bådhallen. 

Boksene giver adgang til Kvaks skabe i henholdsvis værksted og skabsgang. Begge bokse har koden 1969

Nøgleboksene i bådhallen er fordelt med bokse til: 

  • Bestyrelse
  • Aktivitetsudvalg
  • Uddannelsesudvalg

I nøgleboksen til hele klubben ligger svømmehalsnøglen og en nøgle til skab 17