Generalforsamling 2023 i Kvak

Generalforsamling 2023 i Sportsdykkerklubben Kvak

 

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens årsberetning
4. Fremlæggelse af regnskab
5. Valg af næstformand. Lars Ravnemose modtager ikke genvalg.
6. Valg af kasserer. Peter Bremer modtager genvalg.
7. Valg af menigt medlem. Jens Gam Dittemann er ikke på valg i år. Michael Bendtsen modtager genvalg.
8. Valg af suppleanter. Der skal vælges to suppleanter. Per Voss modtager genvalg.
9. Valg af revisor. Sanne Bisgaard og Claus Johannesen modtager genvalg.
10. Valg af revisorsuppleant. Johannes Hollenberg modtager ikke genvalg.
11. “Valg” til udvalg
a. Aktivitetsudvalg
b. Materialeudvalg
c. Uddannelsesudvalg
d. Fondsudvalg
e. Turudvalg
f. Webudvalg
12. Fastsættelse af maksimum medlemstal
13. Fastsættelse af kontingent
14. Evaluering af brændstofsordning

  1. Gennemgang af ny hjemmesideudbyder
  2. Klubudvikling
  3. Status på Søsporten
  4. Forslag til oprettelse af ”Mentorudvalg”
    19. Evt.

Du kan kun redigere dine egne opslag.

Skriv et svar

Generalforsamling 2023 i Kvak

Generalforsamling 2023 i Sportsdykkerklubben Kvak   Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens årsberetning 4. Fremlæggelse af regnskab 5. Valg af

Læs mere »

Fejring på Aarhus Lystbådehavn

I anledningen af at Aarhus Lystbådehavn får certifikatet for Sikker Havn, afholdes der en fejring mandag den 12. juni. Fejringen vil foregå ved Træskibshavnen, hvor

Læs mere »