DSF KURSUS – Ocean Discovery Kursus

Kære klubmedlemmer.

Biologiudvalget i Dansk Sportsdykker Forbund afholder et kursus i Mariager Fjord den 21. og 25. marts 2023. Se mere info længere nede.

Kurset er delt op i to dele:

  1. Et on-line del med basisteori den 21. marts fra 19.00 til ca. 21.00
  2. En dag med dykning og undersøgelse af de materialer, som i tager med op fra kl. 9.00 til ca. 16.30

Mere info og tilmeldinger og prisen for kurset:

  1. DSF’s forside under kommende kurser.
  2. DSF´s medlemssystem/Tailer. Se under kurser og aktivitet.

Sidste tilmeldingsfrist er den 14. marts.

Meld jer til vores facebook gruppe på : Dansk Sportsdykkerforbund Biologiudvalgets venner.

Her vil kurser blive slået op, billeder fra medlemmer i gruppen mv.

I kan kontakte mig, hvis der er nogle spørgsmål omkring kurset enten via mail eller telefonisk.

Med venlig hilsen.

René Andersen.

Biologiudvalget

Mail: rene.andersen@mail.tele.dk

Telefon: 26 80 38 07

 

Ocean Discovery Kursus

Mariager Fjord den mest kendte tærskelfjord i Danmark

Kurset er til dig, som gerne vil lære mere om hvad du ser, når du dykker i en tærskelfjord.

Formålet med kurset er at introducere dig til vigtige dyre- og plantegrupper i fjorden samt at øge din oplevelse ved at dykke i tærskelfjorde og opnår viden om sammenhængene i fjorden.

På kurset gennemgås de vigtigste faktorer, som har betydning for hvilke organismer vi finder i tærskelfjorde. Vi fokusserer på Mariager Fjords økologisk tilstand, vi undersøger ålegræs og bunddyr for at vurdere den økologiske tilstand i Mariager Fjord. Siste år vurderede Miljøstyrelsen tilstanden i Mariager Fjord somdårlig økologisk Mariager inderfjord, mens Mariager yderfjord har ringe tilstand. Det største fokus på kurset er dog at du skal lære at genkende forskellige dyre- og plantearter som er specifikke fjordlivet.

Du skal ikke være ekspert for at deltage på kurset. Det eneste det kræver er at du er interesseret i livet i havet – Vi skal nok sørge for eksperterne.

Kurset består af en generel teoridel, hvor du introduceres til forholdene i havet som levested. Derudover er der en specifik teoridel, hvor vi går i dybden med forholdene i tærskelfjorde.

Den generelle del gennemgås online forud for kursusdagen og har en varighed på ca 1,5-2 timer. Det bliver den 21. marts kl. 19-21.
Det er muligt at deltage på kurset uden at tage dykket eller at dykke med snorkel.

Programmet for kursusdagen ser således ud:

  • 9.00-10.00 Gennemgang af teori omkring tærskelfjorde
  • 10.00-10.30 Træning i praktisk biodyk
  • 10:30-13.30 Dyk
  • 13.30-14.00 Frokost
  • 14.00-16.00 Teori og gennemgang af Indsamlet materiale
  • 16.00-16.30: Afrunding og evaluering

Vi tager forbehold for ændringer i tidsplanen, samt mindre ændringer i indholdet. Medbring overfladebøje.

Dato: 21. marts kl. 19-21 (online) og 25. marts 2023 kl. 9.00-16.30
Sted: Under Skoven ca. 400 m. syd for Stinesminde (midt mellem Hobro og Hadsund).

Pris kr. 500,- som dækker certifikat, frokost, samt undervisningsmaterialer. Tilmeldingsfrist: 14. marts 2023.

Forudsætninger for deltagelse i kurset:
– alder14år
– CMAS * eller tilsvarende
– gyldig lægeerklæring (hvis der dykkes)
Der er plads til 12 deltagere, og kurset afvikles med mindst 8 deltagere.

Kontaktperson i forhold til kurset: Jens Emil Munck jenner98@live.dk

Ansvarshavende instruktør: John Andersson joa@pha.dk

Du kan kun redigere dine egne opslag.

Skriv et svar

KVAK Madklub

På mandag er der igen mulighed for at møde dine gode dykkervenner over et måltid mad, når KVAK Madklub igen holder åbent. Denne gang er

Læs mere »

Ny kasserer i KVAK

Johanne har meddelt bestyrelsen, at hun ønsker at fratræde posten som kasserer samt udtræde af bestyrelsen i Sportsdykkerklubben Kvak. Johanne begrunder sin beslutning med personlige

Læs mere »

Info til medlemmerne (nøglebokse)

Der er nu opsat nøglebokse i metalværksted og i bådhallen. Boksene giver adgang til Kvaks skabe i henholdsvis værksted og skabsgang. Nøgleboksen i værkstedet har

Læs mere »