DSF KURSUS – Ocean Discovery Kursus

Kære klubmedlemmer.

Biologiudvalget i Dansk Sportsdykker Forbund afholder et kursus i Mariager Fjord den 21. og 25. marts 2023. Se mere info længere nede.

Kurset er delt op i to dele:

  1. Et on-line del med basisteori den 21. marts fra 19.00 til ca. 21.00
  2. En dag med dykning og undersøgelse af de materialer, som i tager med op fra kl. 9.00 til ca. 16.30

Mere info og tilmeldinger og prisen for kurset:

  1. DSF’s forside under kommende kurser.
  2. DSF´s medlemssystem/Tailer. Se under kurser og aktivitet.

Sidste tilmeldingsfrist er den 14. marts.

Meld jer til vores facebook gruppe på : Dansk Sportsdykkerforbund Biologiudvalgets venner.

Her vil kurser blive slået op, billeder fra medlemmer i gruppen mv.

I kan kontakte mig, hvis der er nogle spørgsmål omkring kurset enten via mail eller telefonisk.

Med venlig hilsen.

René Andersen.

Biologiudvalget

Mail: rene.andersen@mail.tele.dk

Telefon: 26 80 38 07

 

Ocean Discovery Kursus

Mariager Fjord den mest kendte tærskelfjord i Danmark

Kurset er til dig, som gerne vil lære mere om hvad du ser, når du dykker i en tærskelfjord.

Formålet med kurset er at introducere dig til vigtige dyre- og plantegrupper i fjorden samt at øge din oplevelse ved at dykke i tærskelfjorde og opnår viden om sammenhængene i fjorden.

På kurset gennemgås de vigtigste faktorer, som har betydning for hvilke organismer vi finder i tærskelfjorde. Vi fokusserer på Mariager Fjords økologisk tilstand, vi undersøger ålegræs og bunddyr for at vurdere den økologiske tilstand i Mariager Fjord. Siste år vurderede Miljøstyrelsen tilstanden i Mariager Fjord somdårlig økologisk Mariager inderfjord, mens Mariager yderfjord har ringe tilstand. Det største fokus på kurset er dog at du skal lære at genkende forskellige dyre- og plantearter som er specifikke fjordlivet.

Du skal ikke være ekspert for at deltage på kurset. Det eneste det kræver er at du er interesseret i livet i havet – Vi skal nok sørge for eksperterne.

Kurset består af en generel teoridel, hvor du introduceres til forholdene i havet som levested. Derudover er der en specifik teoridel, hvor vi går i dybden med forholdene i tærskelfjorde.

Den generelle del gennemgås online forud for kursusdagen og har en varighed på ca 1,5-2 timer. Det bliver den 21. marts kl. 19-21.
Det er muligt at deltage på kurset uden at tage dykket eller at dykke med snorkel.

Programmet for kursusdagen ser således ud:

  • 9.00-10.00 Gennemgang af teori omkring tærskelfjorde
  • 10.00-10.30 Træning i praktisk biodyk
  • 10:30-13.30 Dyk
  • 13.30-14.00 Frokost
  • 14.00-16.00 Teori og gennemgang af Indsamlet materiale
  • 16.00-16.30: Afrunding og evaluering

Vi tager forbehold for ændringer i tidsplanen, samt mindre ændringer i indholdet. Medbring overfladebøje.

Dato: 21. marts kl. 19-21 (online) og 25. marts 2023 kl. 9.00-16.30
Sted: Under Skoven ca. 400 m. syd for Stinesminde (midt mellem Hobro og Hadsund).

Pris kr. 500,- som dækker certifikat, frokost, samt undervisningsmaterialer. Tilmeldingsfrist: 14. marts 2023.

Forudsætninger for deltagelse i kurset:
– alder14år
– CMAS * eller tilsvarende
– gyldig lægeerklæring (hvis der dykkes)
Der er plads til 12 deltagere, og kurset afvikles med mindst 8 deltagere.

Kontaktperson i forhold til kurset: Jens Emil Munck jenner98@live.dk

Ansvarshavende instruktør: John Andersson joa@pha.dk

Du kan kun redigere dine egne opslag.

Skriv et svar

Generalforsamling 2023 i Kvak

Generalforsamling 2023 i Sportsdykkerklubben Kvak   Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens årsberetning 4. Fremlæggelse af regnskab 5. Valg af

Læs mere »

Fejring på Aarhus Lystbådehavn

I anledningen af at Aarhus Lystbådehavn får certifikatet for Sikker Havn, afholdes der en fejring mandag den 12. juni. Fejringen vil foregå ved Træskibshavnen, hvor

Læs mere »