Brug af klubbens gummibåde, procedurer og tjeklister

Klik her for at hoppe direkte til det du leder efter:

Reglement

Alle ture med bådene skal være opslået som aktivitet på hjemmesiden som udgangspunkt minimum 24 timer før afgang. Dette er for at sikre at alle klubbens berettigede medlemmer har mulighed for at deltage.

Hvis man arrangerer en tur med kort varsel, skal denne også opslås på hjemmesiden så hurtigt som muligt, dog senest 2 timer før afgang.

Prioriteret rækkefølge for brug af bådene (uanset tidspunkt for opslag):

 1. Uddannelse
 2. Dykkerture
 3. Andre ture

Alle ture med bådene er åbne for alle.

Hvis der er begrænsning på deltagerantal, skal dette fremgå af opslaget.

Prioritering af deltagere, hvis der er flere tilmeldt end bådenes kapacitet:

 1. Elever
 2. Aktive medlemmer af KVAK
 3. Passive medlemmer af KVAK
 4. Gæster (kun mod betaling) (lav link til sektion om gæstedykker

Alle ture skal have en godkendt bådansvarlig, hvis opgave det er at sikre at logbog for båden udfyldes korrekt. 

Inden afgang skal bådene kontrolleres jf. “Før sejlads med klubbens både”

Efter hjemkomst, skal bådene gennemgås jf. “Efter sejlads med klubbens både”

Alle ture skal overholde lovgivningen i det pågældende land. 

Der skal være redningsvest, svømmevest eller opstigningsvest til alle dykkere/passagerer på bådene.

Det er alle deltageres ansvar at sikre, at regler for brug af bådene overholdes.

Før sejlads 

● Tjek motorolie – fyld på hvis der er for lidt
● Tjek brændstofniveau i reservetanken og monter den i Humberen
● Husk Oxybox (kontroller den inden afgang)
● Husk redningsvest (eller opstigningsvest) så der er en pr. deltager i båden
● Husk reserveåre
● Husk tør-boks med nødraketter
● Husk mobil og/eller kontroller VHF

Efter sejlads 

●  Afmontér reservetanken. Har den været i brug, skal den og hovedtanken fyldes. 
● Tøm båden og mellemskroget for vand 
● Båden skylles på under- og overside samt itraileren. 
● Motoren cirkuleres med rent vand. 
● Læg redningsveste på plads. Hvis de er våde, skal de hænges til tørre. 
● Oxybox, tørboks, VHF og åre ligges på plads. 
● Er båden brugt i vinterperioden eller i lavsæson, sættes batteriet til opladning.

Problemer?

Oplever man problemer med båden, skal dette indmeldes til materialeudvalget umiddelbart efter turen. 

Procedure for brændstof

Humber 

Inden sejlads skal reservetanken kontrolleres, da denne skal være helt fyldt fra start
Løber hovedtanken tør under sejladsen, skiftes til reservetanken
Hovedtanken skal fyldes efter brug, hvis tankmåleren er under det røde mærke
Hvis reservetanken har været brugt, skal denne fyldes med brændstof, umiddelbart efter hjemkomst.

Bombard

Inden sejlads skal tanken kontrolleres, da denne skal være helt fyldt fra start
Efter brug skal tanken fyldes med brændstof, umiddelbart efter hjemkomst.

Kvittering for købt brændstof sendes pr. mail til kasseren (kvak@mail.dk), enten som scannet kopi eller som foto, med oplysning om kontonr. på pengeinstitut, hvor beløbet ønskes indsat.

Godkendelse som bådansvarlig

For at være godkendt bådansvarlig i KVAK, skal man opfylde følgende:

● Være aktivt medlem i klubben
● Have et gyldigt speedbådscertifikat eller tilsvarende
● Have gennemført 5* – Modul 4
● Have en nøglebrik 

Godkendte bådansvarlige pr. 23.03.21

 • Christian Emil Larsen
 • Jens Gam Dittmann
 • Jeppe Egendal
 • Michael Bendtsen
 • Michael William Heilbuth
 • Pernille Klarskov Pedersen
 • Peter Riis Mågård
 • Thorleif Tirsgaard Jensen
 • Tommy Hansen 

Praktisk information om bådene

Humber med trailer har en tilladt totalvægt på 1.300 kg, hvis man skal ud at køre med den.

Båden tankes her .. med .. oktan 95.. 

Skylning foregår således … Billede af motorklappen